Toplifikacija JP Požarevac

Projekat opremanja JP Toplofikacija u Požarevcu je bio specifičan izazov u kom atraktivan i prijatan izgled enterijera mora da pruži maksimalnu funkcionalnost u radu i održavanju. Posebna pažnja prilikom projektovanja je posvećana poboljšanju komunikacije između zaposlenih i klijenata. Radna mesta sem funkcionalnih imaju i ergonomske karakteristike.