Poliklinika Dr. Drašković

Projekat opremanja hirurške ordinacije mora da zadovolji veoma veliki broj kriterijuma kako u pogledu funkcionalnosti i praktičnosti u pogledu održavanja tako i u pogledu uticaja na raspoloženja pacijenata i lekara.