Attos- Novi Sad

Opremanje poslovnog objekta ATTOS u Novom Sadu, bio je povod za razgovor sa direktorom ovog preduzeća Predragom Kašikovićem.
Kako je započeta saradnja sa Enelom?
Saradnju sa ENEL-om počeli smo pre 12 godina. Shodno delatnosti kojom se bavi naša firma (proizvodnja i distribucija komponenti za belu tehniku) najpre smo sarađivali na polju prometa rezervnih delova za belu tehniku da bi se vrlo brzo saradnja proširila i na ostale segmente poslovanja. No, bez obzira na poslovne rezultate
sa menadžmentom ENEL-a vrlo brzo smo uspostavili i dobre prijateljske odnose, što je sigurno najveća vrednost koju ovog puta sa ponosom ističem.

Koji su razlozi da Vaš izbor bude Enel?
ENEL prevashodno karakteriše tradicija, kvalitet, poverenje. Ako detaljno analizirate šta te karakteristike znače onda definitivno nema dilema u izbor ENEL-a za partnera pri opremanju prostora.