Dom zdravlja 012 Požarevac

Dom zdravlja 012 je jedan od prvih objekata specijalne namene koje je Enel opremio jos 2006. godine. Ubrzo su se pojavili novi zahtevi upravo iz ove oblasti kao što su instituti, objekti spacijalne namene koji zahtevaju specijalnu brigu o ergonomiji, funkcionalnosti i kvalitetu, a pažnja Enela usmerana je ka doživljaju krajnjih korisnika ovih objekata.