„NAJVEĆA MALA KUHINJA NA SVETU“

Pojedinačni elementi miniKuhinja

Slaganjem standardnih elemenata, koncept mini kuhinja omogućuje nebrojeno kombinacija dezena i dimenzija. Time se pruža mogućnost kupcu da kreira kuhinju prema svojim potrebama.

KD1- donji korpus Š100 x V89 x D60 cm

KD1- donji korpus Š100 x V89 x D60 cm

KD2- donji korpus Š120 x V89 x D60 cm

KD2- donji korpus Š120 x V89 x D60 cm

K2- gornji korpus bez krila, dimenzije: Š40 x V30 x D30 cm

K2- gornji korpus bez krila, dimenzije: Š40 x V30 x D30 cm

K1- gornji korpus sa krilima, dimenzije: Š60 x V40 x D32 cm

K1- gornji korpus sa krilima, dimenzije: Š60 x V40 x D32 cm

P1- konzolna polica sa nosačem, dimenzije: Š100 x V1.8 x D33 cm

P1- konzolna polica sa nosačem, dimenzije: Š100 x V1.8 x D33 cm

P2- konzolna polica sa nosačem, dimenzije: Š100 x V1.8 x D16.5 cm

P2- konzolna polica sa nosačem, dimenzije: Š100 x V1.8 x D16.5 cm

KR45- korpus za rernu, dimenzije: Š45 x V60 x D60 cm

KR45- korpus za rernu, dimenzije: Š45 x V60 x D60 cm

KR60- korpus za rernu 60cm, dimenzije: Š60 x V60 x D60 cm

KR60- korpus za rernu 60cm, dimenzije: Š60 x V60 x D60 cm

V2- vertikala sa krilom, dimenzije: Š45 x V89 x D60 cm

V2- vertikala sa krilom, dimenzije: Š45 x V89 x D60 cm

V3- vertikala sa krilom, dimenzije: Š60 x V89 x D60 cm

V3- vertikala sa krilom, dimenzije: Š60 x V89 x D60 cm

VA2-1- vertikala sa fiokom, dimenzije: Š45 x V89 x D60 cm

VA2-1- vertikala sa fiokom, dimenzije: Š45 x V89 x D60 cm

VA3-1- vertikala sa fiokom, dimenzije: Š60 x V89 x D60 cm

VA3-1- vertikala sa fiokom, dimenzije: Š60 x V89 x D60 cm